Vergoeding en tarieven

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht.


Een overeenkomst met alle zorgverzekeraars!

De verzekerde behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen: Kinderen tot 18 jaar, de eerste 12 behandelingen, daarna vanuit de aanvullende verzekering. Chronische aandoeningen voorkomend op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld: vanaf de 21e behandeling, de eerste 20 vanuit de aanvullende verzekering.

Een afspraak maakt u eenvoudig en snel via het aanvraag formulier voor maken van een afspraak of via telefoonnummer: 010 – 418 85 50.


Mocht u verhinderd zijn…

Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan een andere patiënt behandeld worden. Mocht u niet 24 uur van te voren hebben afgezegd zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie/cursus) wordt er voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken zullen we ervoor zorgen dat uw behandeling toch wordt voortgezet.


Tarieven 2016

Fysiotherapie behandeling

€ 32,00

Per behandeling

Indien u aanvullend verzekerd bent worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Manuele therapie

€ 42,00

Per behandeling

Indien u aanvullend verzekerd bent worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Overige kosten

Per onderdeelIntake en onderzoek na screening € 32,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Toeslag behandeling aan huis € 13,00
Telefonische zitting €  9,00
Screening € 10,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 50
Niet nagekomen afspraak € 25,00

Veelgestelde vragen


De behandeling- een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt voor één of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt – per patiënt is ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur per behandeling.

Het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden.

Een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) kan alleen in rekening gebracht worden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;
  • Er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de fysiotherapeut aan de verwijzer.

In het geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt (uitbehandeling), kan naast het tarief van behandeling een toeslag voor uitbehandeling worden gedeclareerd. Van een uitbehandeling is in dit verband alleen sprake indien de behandeling buiten de praktijk, niet in een inrichting – waarvoor een aparte toeslag geldt -, plaatsvindt. De toeslag voor uitbehandeling kan per adres per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij aan de voorwaarden wordt voldaan voor meerdere behandelingen op één dag.

Een niet nagekomen afspraak kan alleen in rekening gebracht worden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De afspraak moet niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) zijn afgezegd;
  • In de gereserveerde tijd worden geen andere patiënten behandeld;

Als fysiotherapie Iburg doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, ook ten aanzien van het declareren naar de zorgverzekeraar. Wij zullen het behandel aantal in ons computersysteem invoeren, maar controleert u alstublieft ook het aantal behandelingen fysiotherapie op het polisblad van uw zorgverzekeraar.


Deel deze pagina op social media: