Vergoeding en tarieven

Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars!

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De verzekerde behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht.

Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen: Kinderen tot 18 jaar, de eerste 18 behandelingen, daarna vanuit de aanvullende verzekering.
Volwassenen vanaf 18 jaar & chronische aandoeningen voorkomend op de “chronische lijst Borst”: de eerste 20 vanuit de aanvullende verzekering, vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of Fysiotherapie Iburg via het online formulier.

 

Lees meer    Maak een afspraak »     Bekijk onze reviews »Mocht u verhinderd zijn

Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan een andere patiënt behandeld worden. Mocht u niet 24 uur van te voren hebben afgezegd zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie/cursus), wordt er (in overleg met u) voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken (bijvoorbeeld in verband met ziekte) zullen wij er zoveel mogelijk voor proberen te zorgen dat uw behandeling toch kan worden voortgezet.

Tarieven 2019

Fysiotherapie behandeling

€ 38,00

Per behandelingIndien u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Manuele therapie

€ 48,00

Per behandelingIndien u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie (niet verzekerde zorg)

Per onderdeelEerste behandeling € 48,00
Intake en onderzoek zonder verwijzing € 38,00
Screening (verplicht zonder verwijzing huisarts / specialist) € 10,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,00
Echografie met onderzoek en/of verslag € 65,00

Fysiotherapie (niet verzekerde zorg)

Per onderdeelSportmassage 30 min € 38,00
Sportmassage 60 min € 65,00
Hardloopanalyse (90 min; intake, loopanalyse, tips/adviezen, oefenschema) € 110,00
Toeslag behandeling aan huis € 17,00
Niet nagekomen afspraak€ 35,00

Veelgestelde vragen


De behandeling- een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt voor één of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt – per patiënt is ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur per behandeling.

In het geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt (uitbehandeling), kan naast het tarief van behandeling een toeslag voor uitbehandeling worden gedeclareerd. Van een uitbehandeling is in dit verband alleen sprake indien de behandeling buiten de praktijk, niet in een inrichting – waarvoor een aparte toeslag geldt -, plaatsvindt. De toeslag voor uitbehandeling kan per adres per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij aan de voorwaarden wordt voldaan voor meerdere behandelingen op één dag.

Een niet nagekomen afspraak kan alleen in rekening gebracht worden indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De afspraak moet niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) zijn afgezegd;
  • In de gereserveerde tijd worden geen andere patiënten behandeld;

Als fysiotherapie Iburg doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, ook ten aanzien van het declareren naar de zorgverzekeraar. Wij zullen het behandel aantal in ons computersysteem invoeren, maar controleert u alstublieft ook het aantal behandelingen fysiotherapie op het polisblad van uw zorgverzekeraar.