Effectieve behandeling van uw elleboogklachten

Laat u behandelen voor tennis- of golfarm, slijmbeursontsteking, artritis of breuk

Laat u behandelen voor tennis- of golfarm, slijmbeursontsteking, artritis of breuk

Elleboogklachten kunnen op diverse wijzen ontstaan. De (pijn)klachten kunnen een gevolg zijn van (langdurige) overbelasting van de elleboog/onderarmspieren of als gevolg van een trauma (bijvoorbeeld een val) ontstaan. Klachten aan de elleboog kunnen werk- of sportgerelateerd zijn, waarbij er sprake kan zijn van een acuut of langdurig overbelastings-moment.

De meest voorkomende elleboogklacht is de tennisarm/golfarm. Andere aandoeningen kunnen zijn: een slijmbeursontsteking, artritis of een fractuur (breuk) van de elleboog.

Om een diagnose te kunnen stellen vindt er bij Fysiotherapie Iburg eerst een uitgebreid vraaggesprek plaats. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarna er op basis van de verkregen gegevens uit het vraaggesprek en het onderzoek een persoonlijk behandelplan wordt opgesteld.

Veel gebruikte behandelmethodes bij elleboogklachten

Echografie
Manuele Therapie
Dry Needling
Shockwave
Myofasciale Technieken
Easy Taping
Oefentherapie/Revalidatie