Visie & samenwerking

Fysiotherapie is een vak dat al jaren volop in ontwikkeling en beweging is. Fysiotherapie Iburg volgt niet alleen deze ontwikkeling en beweging, maar wil voorop lopen. Wij innoveren en werken volgens de laatste inzichten binnen de fysiotherapie.

Visie & samenwerking

Visie en samenwerking staan bij Fysiotherapie Iburg hoog in het vaandel. De fysiotherapeuten werkzaam bij Fysiotherapie Iburg behandelen volgens de laatste inzichten binnen de fysiotherapie en zijn allen specialist in beweging, BIG-geregistreerd en voldoen aan alle bij- en nascholingseisen (van het Centraal Kwaliteitsregister).

Fysiotherapie Iburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland, behalve met Zorg en Zekerheid.

Doel

Het bieden van kwalitatief uitstekende en vooruitstrevende fysiotherapie, welke bereikbaar is voor iedereen.

Het professioneel handelen, uitleg geven en inzichtelijk maken van de klacht, adviseren, coachen, behandelen, trainen en volledig begeleiden. Overleg met cliënt en onderling overleg, evalueren en waar nodig overleg met verwijzers en andere zorgverleners. Dit alles zal fysiotherapie doelgerichter en beter inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen wij ons nog verder specialiseren en mogelijkheden creëren voor samenwerking met andere zorgverleners en instellingen.

Visie

Fysiotherapie is een vak dat al jaren volop in ontwikkeling en beweging is. Fysiotherapie Iburg volgt niet alleen deze ontwikkeling en beweging, maar wil voorop lopen. Wij innoveren en werken volgens de laatste inzichten binnen de fysiotherapie.

Transparantie is noodzakelijk om de processen binnen de fysiotherapie te optimaliseren. Het stellen van doelen en het vastleggen van meetbare grootheden zorgen voor een duidelijke en resultaatgerichte therapie.

Wij behandelen volgens de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en protocollen zodat er eenduidigheid in therapie is. Fysiotherapie werkt alleen als alle facetten inzichtelijk zijn, het is een combinatie van belasting en belastbaarheid, van actie en interactie, van inzicht en handelen.

Samenwerking lokale partijen

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars

Let op: We hebben met alle zorgverzekeraars een contract voor 2023, behalve met Zorg en Zekerheid. Als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid kunt u WEL bij ons terecht, u kunt uw factuur dan indienen bij Zorg en Zekerheid en deze zal dan een bepaald deel vergoeden.