Effectieve behandeling tegen hoofdpijn

Laat u behandelen met fysio- of manuele therapie

Laat u behandelen met fysio- of manuele therapie

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht waaraan diverse oorzaken ten grondslag kunnen liggen. Hoofdpijn kan worden ervaren als kloppend, bonkend, stekend of zeurend en kan zeer hinderlijk zijn in het dagelijks functioneren. Een veelvoorkomende vorm van hoofdpijn is (spier)spanningshoofdpijn. Overmatige spanning in de nek- of gelaatsspieren wordt veelal toegeschreven aan deze vorm van hoofdpijn. Naast fysieke aspecten als toegenomen spierspanning kunnen ook psychologische aspecten een rol spelen als stress, angst en depressie.

Vormen van hoofdpijn kunnen zijn

  • (spier)spanningshoofdpijn
  • migraine
  • medicatie-afhankelijke hoofdpijn
  • clusterhoofdpijn
  • cervicogene hoofdpijn (hoofdpijn die in relatie met de nek wordt gebracht)

 

Met name spierspanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn kunnen behandeld worden binnen het domein van fysio- of manuele therapie.

Kenmerken van spierspanningshoofdpijn

 • Het gevoel van een strakke band om het hoofd
 • Een doffe, drukkende pijn aan twee zijden van het hoofd
 • Aanwezigheid van nekklachten en gespannen spieren in de nek- schouderregio

Kenmerken van cervicogene hoofdpijn

 • De pijn kan onder de schedelrand, ter hoogte van het achterhoofd worden gevoeld met uitstraling naar het voorhoofd
 • Er is sprake van een relatie met nekklachten
 • Bewegingen kunnen de hoofdpijn verergeren

Kenmerken van migraine

  • Een heftige, bonzende pijn aan een zijde van het hoofd
  • Aanwezigheid van nekklachten en gespannen spieren in de nek- schouderregio
  • Bijverschijnselen zoals misselijkheid en/of braken, overgevoeligheid voor licht en/of geluid komen voor
  • Soms treed een aura op

 

Aan migraine zelf kan een fysiotherapeut niets doen, maar we kunnen wel uitlokkende factoren verminderen.

De fysiotherapeut kan door middel van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek nader bepalen of fysiotherapie ingezet kan worden en met welke behandeling u het beste geholpen bent. Hierbij kunt u denken aan algemene fysiotherapie, manuele therapie, dry needling, oefentherapie, myofasciale technieken of een combinatie van deze specialisaties.