Craniofaciale therapie (Crafta®)

Bij kaakfysiotherapie, uitgevoerd door kaakfysiotherapeuten of wangfysiotherapeuten, kunnen klachten van hoofd, kaak, gezicht en nek behandeld worden. Vaak behandelen kaakfysiotherapeuten jarenlange, onbegrepen klachten en zijn mensen al door een of meer artsen gezien. Door brede kennis op het gebied van het hoofd zijn verbanden tussen klachten te leggen en op deze manier de soms al jaren aanhoudende klachten op zijn minst te verminderen, dan wel te laten verdwijnen.

Lees meer     Maak een afspraak » Opmerkelijke resultaten dankzij aandacht voor uw kaak en wang!

Bij kaakfysiotherapie gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de stoornissen in het hoofd- en nekgebied, en wat dat voor de patiënt betekent in zijn of haar dagelijks leven.

Zoals alle collega’s kijkt de kaakfysiotherapeut niet alleen naar de plaats waar de pijn zit, maar wordt er gekeken naar alle fysieke en psychische factoren die meespelen bij de klacht. Tijdens het intakegesprek maken we samen een analyse van al deze factoren, zoals leefstijl, ergonomie werkplek, tandheelkundige ingrepen, ziekten en dergelijke.

In samenspraak maken we vervolgens een behandelplan. Indien nodig vindt de behandeling plaats in samenwerking met collega-fysiotherapeuten en/of andere (para)medici.

Er wordt samengewerkt met o.a. samen met de huisarts, tandarts gnatholoog, KNO-arts, neuroloog, logopedist en opticien optometrist om tot een optimale aanpak van de klachten te komen.

Craniofaciale therapie / wangfysiotherapie kan zeer effectief zijn bij o.a.
· Hoofdpijnen
· Nekklachten
· Kaak en kauwproblemen, zoals slotklachten, tandenknarsen, pijn en klemmen
· Facialisparese
· Duizeligheid en vertigo
· Onverklaarbare pijn in mond, oor of aan de tanden
· Oorsuizen of tinnitus
· Post whiplash syndroom
· Snurken

Craniofaciale therapie kan zeer effectief zijn bij o.a.

DuizeligheidHoofdpijnWangfysiotherapieKaakklachtenMigraineNekklachtenWhiplash